Archiwa tagu: woda

Woda

WodaWoda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia – lodem. Słowo woda jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia.

Woda pokrywa ponad 71% powierzchni kuli ziemskiej. Występuje głównie w postaci słonej. Wody słodkie stanowią zaledwie około 3% wszystkich zasobów wód na Ziemi i ich wielkość jest szacowana na ok. 35 mln m³. Co ciekawe, największe ich skupisko w postaci lodowców i pokrywy śnieżnej jest na Antarktydzie. Naukowcy szacują, że znajduje się tam blisko 61% wszystkich wód słodkich na planecie, a pozostałe lodowce i śniegi na świecie gromadzą 9% wody. Drugim co do wielkości źródłem są wody podziemne, które gromadzą ok. 29,6% zasobów, natomiast rzeki, słodkie jeziora i płytkie wody podziemne stanowią zaledwie 0,4% objętości wszystkich wód słodkich.

Woda stanowi przeciętnie 70% masy ciała dorosłego człowieka.

Jako substancja użytkowa woda ma wiele zastosowań. Najważniejsza jest woda pitna, w gospodarstwach domowych jest używana woda do celów sanitarno-bytowych, w rolnictwie zaś do nawadniania pól. Znaczne ilości wody zużywają zakłady przemysłowe. Woda przemysłowa może służyć jako substancja będąca przekaźnikiem ciepła, magazynująca ciepło lub je odbierająca (substancja chłodząca), poza tym jako reagent, rozpuszczalnik itp.

Woda naturalna w większości przypadków przed zastosowaniem musi zostać uzdatniona. Proces uzdatniania wody dotyczy zarówno wody pitnej, jak i przemysłowej.

Zanieczyszczenia

Typy zanieczyszczeń:

 • mechaniczne, np. muł
 • koloidalne, np. olej
 • roztwory, np. sól
 • biologiczne, np. bakterie (miano Coli), wirusy

Klasyfikacja zanieczyszczeń ze względu na:

 • sposób ich usuwania:
  • zanieczyszczenia zawieszone i pływające; usuwane w procesach fizycznych sedymentacji lub filtracji
  • zanieczyszczenia koloidalne – o cząsteczkach wielkości poniżej 100 μm; usuwane w specjalnych procesach, np.ultrafiltracji, koagulacji
  • zanieczyszczenia rozpuszczone – w formie roztworu; usuwane metodami fizykochemicznymi lub metodami chemicznymi
 • wpływ na zdrowie:
  • związki trujące i szkodliwe
  • związki nieszkodliwe – w zależności od stężenia mogą równocześnie wskazywać na zanieczyszczenie wody
  • związki pożądane dla zdrowia.
 • ich pochodzenie:
  • biologiczne i bakteriologiczne
  • fizyczne
  • chemiczne
  • izotopami pierwiastków promieniotwórczych.

Metody oczyszczanie

 1. biologiczne:
  1. bakterie
  2. inne mikroorganizmy
 2. chemiczne:
  1. ozonowanie
  2. strącanie osadów
  3. wymiana jonowa
  4. chlorowanie
 3. mechaniczne:
  1. destylacja
  2. filtracja
  3. odwrócona osmoza
  4. sedymentacja
  5. krystalizacja

 


Źródła: Wikipedia, All About Water.org

O firmie

Stacja UzdatnianiaWodyFirma AQUA SERWIS zajmuje się uzdatnianiem wody od 2008 roku. Naszym zadaniem jest doprowadzenie zanieczyszczonej wody do stanu czystości wymaganego dla danego zastosowania. Zaczynamy od analizy fizykochemicznej, poprzez projekt instalacji, propozycji rozwiązań technologicznych do fachowego montażu i rozruchu stacji uzdatniania kończąc na sprawowaniu kontroli nad prawidłową pracą każdej instalacji w ramach obsługi serwisowej. Świadczymy także usługi w zakresie chemicznego mycia membran osmotycznych, serwisowania i modernizacji istniejących układów uzdatniania wody.

Uzdatniamy wodę dla potrzeb:
– technologicznych – przemysł spożywczy, chemiczny, energetyczny, elektroniczny, odzieżowy,
– gospodarczo – bytowych – hydrofornie, ujęcia własne, gospodarstwa domowe, hotele, szpitale, budynki wielorodzinne,
– grzewczych – kotłownie (wodne, parowe), zbiorniki c.w.u.

W realizacji naszych projektów stosujemy komponenty znanych producentów takich jak: Fleck, Clack, Siata, Pentair, Wave Cyber, Filmtec, Rohm & Haas, Dow, Grundfos, Lovara, Danfoss. Wszystkie oferowane urządzenia posiadają atesty PZH i certyfikaty CE.

Oferowane przez nas urządzenia umożliwiają szeroko pojęte uzdatnianie wody w zakresie:
– zmiękczania,
– odżelaziania i odmanganiania,
– filtracji mechanicznej,
– filtracji na węglu aktywnym,
– odwróconej osmozy,
– demineralizacji,
– dezynfekcji i kondycjonowania wody za pomoca preparatów chemicznych.

Firma AQUA SERWIS zajmuje się również projektowaniem i produkcją systemów Odwróconej osmozy. Oferujemy urządzenia o wydajności od 100 l/h montowane na płycie do montażu na ścianie, jak i duże osmozy o wydajności do 10000 l/h wykonane na ramie ze stali kwasoodpornej.